How can the European Commission affirm that one euro invested in cohesion policy has generated 2.74 euros?

As firms and people start earning more, they also invest and consume more (the so called Keynesian multiplier effect).
77% (49 votes)
Accounting for the increased productivity in the economy that continues long after capital spending is over.
6% (4 votes)
Excluding the European Social Fund, one of the three cohesion funds that allegedly "invests" in people.
11% (7 votes)
Relying on the simulations of a New-Keynesian dynamic general equilibrium (DGE) model instead of real observed data.
0% (0 votes)
Assuming that EU regional fund investments are as productive as others in the same categories.
0% (0 votes)
Paying and independent external consulting firm to do the study.
6% (4 votes)
Total votes: 64
Presentation videos: 

Comments

Politica de coeziune a Uniunii Europene reprezintă principala politică de investiții a Uniunii, adresându-se tuturor țărilor, regiunilor și orașelor din cadrul acesteia, și susține crearea locurilor de muncă, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții. Obiectivele sunt realizate prin intermediul a 3 fonduri principale: fondul european de dezvoltare regională, ce vizează investițiile în sectoarele care sporesc creșterea economică și crearea unor noi locuri de muncă; fondul social european „investește în oameni”, punând accentul pe îmbunătățirea oportunităților în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și în educație; și fondul de coeziune ce urmărește dezvoltarea ecologică și interconectarea între statele membre. Afirmația controversată conform căreia un euro investit în politica de coeziune generează 2,74 euro se bazează pe studiile realizate de firme de consultanță angajate de Comisia Europeană. Însă aceste studii se referă doar la două din cele 3 fonduri ale politicii de coeziune, fondul european de dezvoltare regională și cel de coeziune, fondul social european fiind exclus. Aceștia au luat în considerare proiectele de infrastructură finanțate prin cele două fonduri, având nu doar un efect pe termen scurt, keynesian, ci efecte pe termen lung ce cresc stocul de capital al unei țări, dar și mijloacele de producție. Investițiile în infrastructura fizică, în drumuri, ar facilita interconectarea între statele membre ale Uniunii Europene și ar spori comerțul, ducând astfel la creșterea economică în întreaga Uniune. Pe lângă faptul că aceste studii surprind doar două din cele 3 fonduri de coeziune, se bazează și pe simulări pe calculator, cu diverse modele, nu pe măsurarea în timp real a datelor. Ele surprind fondurile de coeziune cheltuite între 2007 și 2013, însă efectele analizate și creșterea presupusă vizează în jur de 14 ani. Conchizând, acest rezultat de 2,74 este generat în urma unor studii externe și face referire doar la fondul european de dezvoltare regională și fondul de coeziune, și se bazează în mari proporții pe simulări, și doar în baza acestora se presupune că un euro cheltuit pe aceste fonduri va genera o creștere economică europeană cu 2,74 euro.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 31
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

După cum bine se cunoaște, politica de coeziune este principala politică de investiții a UE, aceasta generând crearea locurilor de muncă, competitivitatea întreprinderilor, dar și îmbunătățirea calității vieții implicit. Promovarea coeziunii și a beneficiilor pe care această politică le aduce în viața de zi cu zi a cetățenilor reprezintă o preocupare constantă pentru România deoarece se află încă la președinția Consiliului Uniunii Europene și poate avea un impact asupra proiectului european. Ministrul pentru Afaceri Europene din România a susținut următoarele : ,, Fiecare euro investit în perioada 2007-2013 din pachetul politicii de coeziune a generat 2,74 de euro, care s-au tradus în plan european printr-un milion de noi locuri de muncă create, 400.000 de noi companii sau 33.500 de kilometri de drum construiți sau reabilitați.” Însă luând în calcul contribuțiile naționale și alte investiții private, impactul politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 este estimat la aproximativ 450 de miliarde de euro, fapt ce nu susține afirmația anterioară a ministrului deoarece suma estimată pentru politica de coeziune actuală este sub standardul așteptărilor și exclude afirmația susținută, 1 euro generază 2,74 euro. Pe lângă faptul că sumele nu coincid precum ar trebui, rezultatele infirmă actualmente afirmația prin fapte empirice, dovedite statistic în ceea ce privește locurile de muncă, dar și infrastructura fizică, drumuri sau alte reabilitări. Așadar, acest rezultat de 2,74 este generat în urma unor studii externe și face referire doar la fondul european de dezvoltare regională și fondul de coeziune, și se bazează în proporții considerabile pe simulări, și doar în baza acestora se presupune că un euro cheltuit pe aceste fonduri va genera o creștere economică europeană cu 2,74 euro.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 32
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Principalul obiectiv al politicii de coeziune al Uniunii Europene este să reducă disparitățile evidente la nivelul acesteia, prin promovarea devzoltării economice, crearea de job-uri și competivitate loială. Comisia Europeană a publicat rezultatele unor evaluări independente asupra investițiilor UE realizate în perioada 2007-2013, firma de consultanță angajată afirmând că un euro investit prin politica de coeziune generează 2.74 euro. Această cifră destul de mare se explică prin faptul că, în procesul de analizare, nu s-au avut în calcul toate tipurile de fonduri de coeziune. Studiul s-a concentrat doar asupra fondului european de dezvoltare regională și asupra celui de coeziune, neglijând fondul social european. Pe termen scurt, acest un euro investit, ar avea un efect multiplicator redus, însă autorii studiului afirmă că dacă infrastructura fizică (în principal autostrăzile) se dezvoltă, nivelul economic va crește cu 2,74 în întreaga UE. De asemenea, un alt motiv care subminează credibilitatea acestei cifre este faptul că nu s-au făcut măsurători reale, ci doar simulări virtuale. Chestiunea rămâne una controversată și în măsura în care investigațiile vizează perioada 2007-2013, dar efectul analizat se prelungește pe o perioadă mult mai lungă de timp.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 31
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Politica de coeziune (politica regională) este una din cele mai importante şi mai complexe politici ale Uniunii Europene, statut ce decurge din obiectivul de reducere a decalajelor economice, sociale şi teritoriale între diversele regiuni şi state membre ale Uniunii Europene. Mai mult, această politică are un unic şi de neînlocuit rol în coagularea de strategii de dezvoltare integrată, care reunesc intervenţii din diferite domenii, precum infrastructură, cercetare şi inovare, ocuparea forţei de muncă, educaţie, mediul de afaceri, protecţia mediului, schimbări climatice şi eficienţa energetică, într-un pachet de politici coerente, care se adresează contextului regional sau chiar local, fiind una dintre cele mai vizibile politici, mai ales în relaţia cu cetăţenii. Politica regională şi-a dovedit deja valoarea adăugată semnificativă în propagarea creşterii şi prosperităţii la nivelul întregii Uniuni şi abordarea dezechilibrelor regionale. În acelaşi timp, s-a dovedit a fi o politică dinamică, reacţionând rapid şi eficace în faţa crizei, prin redirecţionarea fondurilor către zonele prioritare, precum şi prin investiţii în sectoare cheie care să genereze creştere economică şi locuri de muncă. Obiectivele politicii regionale sunt realizate prin intermediul a trei fonduri: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) şi Fondul social european (FSE). Acestea constituie, împreună cu Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF), Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii. Beneficiind de un buget de 351,8 miliarde euro – aproximativ o treime din bugetul UE, politica de coeziune reprezintă o componentă esenţială a Cadrului Financiar Multianual în actuala perioadă de programare, constituind principalul instrument de investiţii pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene. Aceasta afirmatie conform careia un euto investit aduce 2,74 euro este incerta deorece acest studiu s-a bazat pe similari virtuale
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 24
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Politica de coeziune este principala politică de investiții a Uniunii Europene. Această politică se adresează tuturor regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană, sprijinind crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții. Comisia colaborează cu statele membre și regiunile în vederea elaborării de acorduri de parteneriat și programe operaționale care să prezinte în linii mari prioritățile de investiții și necesitățile de dezvoltare. Autoritățile de management din statele membre gestionează programele și selectează proiectele individuale. Regiunile sunt clasificate în funcție de produsul lor intern brut (PIB) în regiuni mai dezvoltate, de tranziție sau mai puțin dezvoltate. Potrivit acestei clasificări, fondurile asigură între 50% și 85% din totalul finanțării unui proiect. Necesarul de finanțare rămas poate proveni din surse publice (naționale sau regionale), ori private. Obiectivul general al politicii este acela de a stimula competitivitatea regiunilor și orașelor Europei, încurajând creșterea și crearea de locuri de muncă. În ceea ce privește afirmația conform căreia un euro investit în politica de coeziune generează în consecință 2.74 euro, putem spune că aceasta este bazată pe principiul keynesian al multiplicatorului. Pentru a explica acest fenomen, s-au luat în calcul doar date ale Fondului European de Dezvoltare Regională și ale Fondului de coeziune, ceea ce determină o marjă de eroare, luându-se în calcul faptul că afirmația sus-menționată este bazată pe simulări, și nu pe fapte reale. În acest sens, putem spune că această investiție va avea un efect multiplicator redus pe termen scurt, însă dacă infrastructura fizică se va dezvolta în viitor, în consecință va crește si nivelul economic al Uniunii.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 32
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Uniunea Europeană prin această politică de coeziune, dorește a creea și menține o concurență sănătoasă, investiții în resurse umane, economii performante la nivelul tuturor statelor membre. Sunt întâlnite trei fonduri în cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene, si anume cel de coeziune, regional și unul la nivel general, cel european. Prin proiectul coeziunii, într-o perioadă de 4 ani, se generează 2,74 euro. Această sumă este cuprinsă într-un raport al unei instituții străine, realizat pe baza interesului din partea Comisiei Europene. Dar, conform contribuțiilor cetățenilor țărilor membre ale Uniunii Europene la bugetul Uniunii suma, în total, nu acoperă cifra de 2,74 euro deci sunt bani care nu se pot regăsi în plan economic total. Se încurajează concurența între state, prin care se urmărește creșterea bunăstării cetățenilor, creștere economică sănătoasă, instruirea resursei umane pentru a se putea acoperi și creea mai multe locuri de muncă. În cadrul programului, fiecare stat contribuie, sunt anumiți indicatori macro economici sub care statele trebuie să se conformeze și să aibă capacitatea de a cotiza în termenele stabilite si bineînțeles în funcție de un procent din PIB (Produsul Intern Brut).
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 25
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE Această politică se adresează tuturor regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană,sprijinind crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții. Politica de coeziune este un catalizator pentru finanțări suplimentare din fonduri publice și private, deoarece aceasta impune statelor membre cofinanțarea din bugetul național și generează totodată încredere în rândul investitorilor. În concluzie,acest rezultat de 2,74 este generat în urma unor studii externe și face referire doar la fondul european de dezvoltare regională și fondul de coeziune, și se bazează în mari proporții pe simulări, și doar în baza acestora se presupune că un euro cheltuit pe aceste fonduri va genera o creștere economică europeană cu 2,74 euro.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 30
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE. Această politică se adresează tuturor regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană, sprijinind crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții. Politica de coeziune este un catalizator pentru finanțări suplimentare din fonduri publice și private, deoarece aceasta impune statelor membre cofinanțarea din bugetul național și generează totodată încredere în rândul investitorilor. Comisia colaborează cu statele membre și regiunile în vederea elaborării de acorduri de parteneriat și programe operaționale care să prezinte în linii mari prioritățile de investiții și necesitățile de dezvoltare. Autoritățile de management din statele membre gestionează programele și selectează proiectele individuale.Politica de coeziune generează avantaje pentru toate regiunile UE. Nivelul investițiilor reflectă necesitățile de dezvoltare ale statelor membre. Regiunile sunt clasificate în funcție de produsul lor intern brut (PIB) în regiuni mai dezvoltate, de tranziție sau mai puțin dezvoltate. Potrivit acestei clasificări, fondurile asigură între 50% și 85% din totalul finanțării unui proiect. Necesarul de finanțare rămas poate proveni din surse publice (naționale sau regionale) ori private. Obiectivul general al politicii este acela de a stimula competitivitatea regiunilor și orașelor Europei, încurajând creșterea și crearea de locuri de muncă.(Sursa:https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_ro.pdf) Cu privire la ideea care subliniază faptul că 1 euro investit în politica de coeziune emite ca rezultat 2,74 euro, consider că această afirmaţie se sprijină pe principiul keynesian al multiplicatorului. De exemplu, Ministrul pentru Afaceri Europene din România afirmat că : ,, Fiecare euro investit în perioada 2007-2013 din pachetul politicii de coeziune a generat 2,74 de euro, care s-au tradus în plan european printr-un milion de noi locuri de muncă create, 400.000 de noi companii sau 33.500 de kilometri de drum construiți sau reabilitați.” De altfel, pentru a analiza această situaţie s-au folosit date din investiţiile din domeniul privat şi din ajutorul naţional, iar impactul politicii de coeziune pentru perioada cuprinsă între 2014 şi 2020 este evaluată la aproximativ 450 de miliarde de euro, iar de aici rezultă faptul că afirmaţia susţinută de ministru este mai puţin corectă. Prin urmare, efectul de 2,74 este dat de nişte studii din plan extern şi subliniază faptul că Fondul de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune se consolidează pe simulării în cea mai mare parte şi doar în baza acestora afirmaţia conform căreia 1 euro t consumat pe aceste fonduri va duce la o sporire economică europeană cu 2,74.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 28
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Politica de coeziune reprezintă principala politică de investiții a Uniunii Europene. Aceasta politică se adresează tuturor regiunilor din UE, sprijinind creșterea economică, dezvoltarea durabilă, crearea de job uri, creșterea indicelui de îmbunătățire a vieții, dezvoltarea unei infrastructuri rutiere moderne și crearea unui mediu prielnic pentru investitori. Această politică de coeziune sprijină astfel statele membre pentru a se dezvolta pe toate planurile unde este necesar, în regiunile cele mai sărace, astfel aducând bani la bugetul de stat și reinvestit în economia Europeană. Deci, afirmația că un 1 euro investit aduce prin această politică de coeziune 2,74 euro la "bugetului european" , se referă creșterea și impactul acestei politici în ajutorarea și dezvoltarea regiunilor mai puțin dezvoltate a statelor membre. Și in același timp are legătură cu politica de multiplicare, în care se face referire la ridicarea comsumului.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 21
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Politica de coeziune a Uniunii Europene a fost concepută pentru a diminua diferențele economice, de dezvoltare economică, între țările și regiunile uniunii. Afirmația conform căreia un euro investit în politica de coeziune a uniunii, pentru dezvoltare economică ar produce pentru bugetul uniunii 2,74 euro este este una adevărată, dar însă pe termen lung. Sumele de bani investite de uniune pentru crearea de noi locuri de muncă, constituirea și dezvoltarea de noi companii precum și investițiile în infrastructură fiind menite să dezvolte economiile naționale. Totuși, bugetul UE fiind alcătuit în preponderență de un anumit procent din venit național brut al fiecărei țări, o dezvoltare a economiei ar determina și mărirea bugetului uniunii. Precum am menționat și mai sus, efectele vor fi vizibile pe termen lung deoarece principalii „jucători pe piață”, companiile au nevoie de timp să se dezvolte și să contribuie mai mult la bugetele naționale. Însă, pe de alta parte, având în vederea fluctuația și fluiditatea pieței, unele companii noi constituite nu vor supraviețui mult timp, banii investiți fiind irosiți. Cu toate acestea, per ansamblu, astfel de investiții din fondul de coeziune pentru formarea de noi companii ar aduce beneficii uniunii. În concluzie, pe termen lung, un euro investit din fondul de coeziune ar putea aduce bugetului UE, 2,74 de euro dacă acesta ar fi investit în domenii care produc bani și care dezvoltă economia.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 32
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote